Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Diagnoza psychologiczna

 

 

 

Wykonuję:

 • Badania psychologiczne w celu wydania opinii do orzecznictwa 
  (ZUS, komisja do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności)
  , lub na potrzeby innych instytucji (np. towarzystwo ubezpieczeniowe, sąd)
  w tym także diagnozę dzieci pod katem relacji, więzi rodzinnych.
 • Diagnozę w celu ustalenia przyczyn trudności w funkcjonowaniu
  (np. w zachowaniu, emocjach)
 • Badanie pod kątem organicznego uszkodzenia mózgu (testy psychoorganiczne, badanie funkcji poznawczych - uwaga, spostrzeganie, myślenie, pamięć
 • Badanie intelektu (IQ)
 • Diagnozę osobowości i temperamentu i sfery emocjonalnej,

Na diagnozę składa się:

 • wywiad,
 • obserwacja,
 • wyniki testów psychologicznych (dobieranych w zależności od celu badania).

 

Diagnoza jest podstawą do sporządzenia opinii psychologicznej.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?