Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

O mnie


Poradnictwo, psychoterapia

Od 21 lat prowadzę grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne w takich instytucjach jak: przedszkola, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy oraz ośrodki pomocy społecznej.

Mam doświadczenie w tematyce dotyczącej problemów osobistych, emocjonalnych, rodzinnych, wychowawczych oraz zawodowych.

 

Wykształcenie

  • Podyplomowe studia menedżerskie w zakresie doradztwa zawodowego (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
  • Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu, tytuł magistra psychologii, specjalizacja kliniczna i rozwojowa

Uprawnienia

  • Kurs psychoterapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach (poziom zaawansowany) w Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. International Alliance of SF Training Institutes (2013 - 2014r.)
  • Cykl warsztatów „Gestalt – terapia holistyczna” w ośrodku psychoterapii i treningów psychologicznych „Ajon” w Poznaniu (1998r.)

Diagnoza i badania psychologiczne

Diagnozą psychologiczną i zawodową zajmuję się od 17 lat. W poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzałam diagnozy dzieci i młodzieży pod kątem trudności edukacyjnych (w tym dysleksji i dysortografii), wychowawczych i rozwojowych.

Jako psycholog kliniczny diagnozuję osoby niepełnosprawne oraz starające się o stopień niepełnosprawności. Badania młodzieży i osób dorosłych pod kątem: rozwoju intelektualnego, funkcjonowania psychospołecznego oraz trudności wynikających z chorób neurologicznych wykonywałam m. in. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Środowiskowych Domów Samopomocy

Wiedza z zakresu doradztwa zawodowego pozwala mi określać preferencje i zdolności oraz psychofizyczne możliwości wykonywania określonych zawodów. Jest ona również pomocna przy badaniu szans powodzenia prowadzenia własnej działalności gospodarczej na podstawie posiadanych kompetencji przedsiębiorczych.

Przez wiele lat takie diagnozy wykonywałam w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, powiatowych urzędach pracy oraz współpracując z takimi instytucjami takimi jak: zakłady pracy chronionej i agencje rozwoju regionalnego.

Od 10 lat współpracuję z doradztwem personalnym określając predyspozycje kandydatów do pracy na stanowiska kierownicze lub wymagające szczególnych predyspozycji, które wspomagają proces selekcji pracowników.

W diagnozie wykorzystuję wywiad i obserwację psychologiczną, licencjonowane testy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (testy projekcyjne, psychometryczne i kwestionariusze)

Posiadam uprawnienia do diagnozowania skłonności zawodowych metodą Achtnicha oraz stosowania Kwestionariusza Uzdolnień Przedsiębiorczych

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?